Home Hướng dẫn Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học của HUFLIT (cập nhật khóa 2023)

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học của HUFLIT (cập nhật khóa 2023)

by HUFLIT Confessions

Mục lục

Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và đầu ra của sinh viên, Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM có áp dụng Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

Điều đó có nghĩa là, dù hoàn thành toàn bộ số tín chỉ của chương trình học, sinh viên phải có các chứng chỉ này thì mới đủ điều kiện tốt nghiệp và được công nhận Tốt nghiệp chương trình Đại học hệ chính quy tại HUFLIT.

Bài viết này tổng hợp lại yêu cầu về chuẩn đầu ra của các ngành, đồng thời bổ sung các ngành mới có ở năm học 2023-2024.

1. HUFLIT chấp nhận những chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nào?

Để tạo sự thuận tiện cho sinh viên cũng như đáp ứng nhu cầu thi lấy chứng chỉ đa dạng, HUFLIT hiện tại chấp nhận những chứng chỉ sau:

1.1. Chứng chỉ về Ngoại ngữ

Sinh viên các khoa sẽ có các yêu cầu các chứng chỉ tiếng khác nhau. Chi tiết về từng khoa, xem phần bên dưới.

 • Tiếng Anh: Một trong những chứng chỉ: TOEIC; IELTS; TOEFL (ITP, CBT – chỉ khóa 2022 trở về trước, IBT); Cambridge English (FCE, CAE, CPE); APTIS, ESOL (từ khóa 2023 về sau)
 • Tiếng Hàn: Một trong những chứng chỉ: TOPIK; KLAT
 • Tiếng Nhật: Một trong những chứng chỉ: JLPT; J-Test
 • Tiếng Trung: Một trong những chứng chỉ: HSK; TOCFL

1.2. Chứng chỉ về Tin học

Cùng với 1 trong những chứng chỉ về Ngoại ngữ ở trên, sinh viên còn phải đạt được 1 trong các chứng chỉ sau (ngoại trừ ngành Công nghệ thông tin và Thương mại điện tử):

 • Chứng chỉ quốc tế: MOS (Microsoft Office Specialist) của Word và Excel
 • Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao: Module 7, 8, 9

2. Chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ và Tin học của các ngành tại HUFLIT

Các chuẩn đầu ra này áp dụng bắt đầu cho khóa 2019 (tốt nghiệp vào năm 2023). Có một số ngành bắt đầu được đào tạo từ năm học 2023-2024 và cũng đã được bổ sung chuẩn đầu ra. Các mức điểm trong danh sách là TỐI THIỂU PHẢI ĐẠT.

2.1. Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Thông tin HUFLIT

– Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR) tương đương: B1

– Về ngoại ngữ, cần đạt 1 trong những chứng chỉ sau:

 • TOEIC: tối thiểu 450
 • IELTS: tối thiểu 4.0
 • TOEFL:
  • Khóa 2022 trở về trước: ITP/CBT/IBT tối thiểu 450/133/45
  • Khóa 2023 trở về sau: ITP/IBT tối thiểu 450/45, không còn chấp nhận CBT
 • Cambridge English (CFE, CAE, CPE): tối thiểu 140
 • APTIS: tối thiểu B1

– Về tin học, ngành Công nghệ thông tin không cần chứng chỉ MOS hoặc Ứng dụng CNTT nâng cao nhưng các ngành khác.

2.2. Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh HUFLIT

– Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR) tương đương: C1

Về ngoại ngữ, cần đạt 1 trong những chứng chỉ sau:

 • TOEIC: tối thiểu 780
 • IELTS: tối thiểu 7.0
 • TOEFL:
  • Khóa 2022 trở về trước: ITP/CBT/IBT tối thiểu 550/213/80
  • Khóa 2023 trở về sau: ITP/IBT tối thiểu 550/80, không còn chấp nhận CBT
 • Cambridge English (CFE, CAE, CPE): tối thiểu 180
 • APTIS: tối thiểu C1

Về tin học, cần đạt 1 trong 2 chứng chỉ: MOS (Word, Excel) hoặc Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao (Module 7, 8, 9).

2.3. Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh HUFLIT

– Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR) tương đương: B2

Về ngoại ngữ, cần đạt 1 trong những chứng chỉ sau:

 • TOEIC: tối thiểu 600
 • IELTS: tối thiểu 5.5
 • TOEFL:
  • Khóa 2022 trở về trước: ITP/CBT/IBT tối thiểu 500/173/61
  • Khóa 2023 trở về sau: ITP/IBT tối thiểu 500/61, không còn chấp nhận CBT
 • Cambridge English (CFE, CAE, CPE): tối thiểu 160
 • APTIS: tối thiểu B2

Về tin học, cần đạt 1 trong 2 chứng chỉ: MOS (Word, Excel) hoặc Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao (Module 7, 8, 9).

2.4. Chuẩn đầu ra ngành Kinh doanh quốc tế HUFLIT

– Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR) tương đương: B2

Về ngoại ngữ, cần đạt 1 trong những chứng chỉ sau:

 • TOEIC: tối thiểu 600; hoặc
 • IELTS: tối thiểu 5.5; hoặc
 • TOEFL:
  • Khóa 2022 trở về trước: ITP/CBT/IBT tối thiểu 500/173/61
  • Khóa 2023 trở về sau: ITP/IBT tối thiểu 500/61, không còn chấp nhận CBT
 • Cambridge English (CFE, CAE, CPE): tối thiểu 160
 • APTIS: tối thiểu B2

Về tin học, cần đạt 1 trong 2 chứng chỉ: MOS (Word, Excel) hoặc Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao (Module 7, 8, 9).

2.5. Chuẩn đầu ra ngành Quan hệ quốc tế HUFLIT

– Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR) tương đương: B2

Về ngoại ngữ, cần đạt 1 trong những chứng chỉ sau:

 • TOEIC: tối thiểu 550; hoặc
 • IELTS: tối thiểu 5.5; hoặc
 • TOEFL:
  • Khóa 2022 trở về trước: ITP/CBT/IBT tối thiểu 500/173/61
  • Khóa 2023 trở về sau: ITP/IBT tối thiểu 500/61, không còn chấp nhận CBT
 • Cambridge English (CFE, CAE, CPE): tối thiểu 160; hoặc
 • APTIS: tối thiểu B2

Về tin học, cần đạt 1 trong 2 chứng chỉ: MOS (Word, Excel) hoặc Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao (Module 7, 8, 9).

2.6. Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành HUFLIT

– Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR) tương đương: B2

Về ngoại ngữ, cần đạt 1 trong những chứng chỉ sau:

 • TOEIC: tối thiểu 550; hoặc
 • IELTS: tối thiểu 5.5; hoặc
 • TOEFL:
  • Khóa 2022 trở về trước: ITP/CBT/IBT tối thiểu 500/173/61
  • Khóa 2023 trở về sau: ITP/IBT tối thiểu 500/61, không còn chấp nhận CBT
 • Cambridge English (CFE, CAE, CPE): tối thiểu 160; hoặc
 • APTIS: tối thiểu B2

Về tin học, cần đạt 1 trong 2 chứng chỉ: MOS (Word, Excel) hoặc Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao (Module 7, 8, 9).

2.7. Chuẩn đầu ra ngành Quản trị khách sạn HUFLIT

– Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR) tương đương: B2

Về ngoại ngữ, cần đạt 1 trong những chứng chỉ sau:

 • TOEIC: tối thiểu 550; hoặc
 • IELTS: tối thiểu 5.5; hoặc
 • TOEFL:
  • Khóa 2022 trở về trước: ITP/CBT/IBT tối thiểu 500/173/61
  • Khóa 2023 trở về sau: ITP/IBT tối thiểu 500/61, không còn chấp nhận CBT
 • Cambridge English (CFE, CAE, CPE): tối thiểu 160; hoặc
 • APTIS: tối thiểu B2

Về tin học, cần đạt 1 trong 2 chứng chỉ: MOS (Word, Excel) hoặc Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao (Module 7, 8, 9).

2.8. Chuẩn đầu ra ngành Luật kinh tế HUFLIT

– Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR) tương đương: B1

Về ngoại ngữ, cần đạt 1 trong những chứng chỉ sau:

 • TOEIC: tối thiểu 500 cho khóa 2019 và 2020, tối thiểu 520 từ khóa 2021 trở đi; hoặc
 • IELTS: tối thiểu 4.5; hoặc
 • TOEFL:
  • Khóa 2022 trở về trước: ITP/CBT/IBT tối thiểu 450/133/45
  • Khóa 2023 trở về sau: ITP/IBT tối thiểu 450/45, không còn chấp nhận CBT
 • Cambridge English (CFE, CAE, CPE): tối thiểu 140; hoặc
 • APTIS: tối thiểu B1

Về tin học, cần đạt 1 trong 2 chứng chỉ: MOS (Word, Excel) hoặc Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao (Module 7, 8, 9).

2.9. Chuẩn đầu ra ngành Tài chính – Ngân hàng HUFLIT

– Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR) tương đương: B1

Về ngoại ngữ, cần đạt 1 trong những chứng chỉ sau:

 • TOEIC: tối thiểu 500; hoặc
 • IELTS: tối thiểu 4.5; hoặc
 • TOEFL:
  • Khóa 2022 trở về trước: ITP/CBT/IBT tối thiểu 450/133/45
  • Khóa 2023 trở về sau: ITP/IBT tối thiểu 450/45, không còn chấp nhận CBT
 • Cambridge English (CFE, CAE, CPE): tối thiểu 140; hoặc
 • APTIS: tối thiểu B1

Về tin học, cần đạt 1 trong 2 chứng chỉ: MOS (Word, Excel) hoặc Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao (Module 7, 8, 9).

2.10. Chuẩn đầu ra ngành Kế toán HUFLIT

– Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR) tương đương: B1

Về ngoại ngữ, cần đạt 1 trong những chứng chỉ sau:

 • TOEIC: tối thiểu 500; hoặc
 • IELTS: tối thiểu 4.5; hoặc
 • TOEFL:
  • Khóa 2022 trở về trước: ITP/CBT/IBT tối thiểu 450/133/45
  • Khóa 2023 trở về sau: ITP/IBT tối thiểu 450/45, không còn chấp nhận CBT
 • Cambridge English (CFE, CAE, CPE): tối thiểu 140; hoặc
 • APTIS: tối thiểu B1

Về tin học, cần đạt 1 trong 2 chứng chỉ: MOS (Word, Excel) hoặc Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao (Module 7, 8, 9).

2.11. Chuẩn đầu ra ngành Đông phương học HUFLIT

Về ngoại ngữ:

 • Đối với chuyên ngành Hàn Quốc học, cần đạt 1 trong 2 chứng chỉ: TOPIK 4 hoặc KLAT cấp 4.
 • Đối với chuyên ngành Nhật Bản học, cần đạt 1 trong 2 chứng chỉ: JLPT N2 hoặc J-Test cấp độ C.

Về tin học, cần đạt 1 trong 2 chứng chỉ: MOS (Word, Excel) hoặc Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao (Module 7, 8, 9).

2.12. Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Trung Quốc HUFLIT

Về ngoại ngữ: Cần đạt 1 trong những chứng chỉ sau

 • HSK tối thiểu cấp độ 5; hoặc
 • TOCFL

Về tin học, cần đạt 1 trong 2 chứng chỉ: MOS (Word, Excel) hoặc Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao (Module 7, 8, 9).

2.13. Chuẩn đầu ra ngành Thương mại điện tử HUFLIT (mới từ 2023)

– Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR) tương đương: B1

– Về ngoại ngữ, cần đạt 1 trong những chứng chỉ sau:

 • TOEIC: tối thiểu 500
 • IELTS: tối thiểu 4.5
 • TOEFL (ITP/IBT): tối thiểu 450/45
 • Cambridge English (CFE, CAE, CPE): tối thiểu 140
 • APTIS: tối thiểu B1

– Về tin học, ngành Thương mại điện tử không cần chứng chỉ tin học như MOS hoặc Ứng dụng CNTT nâng cao.

2.14. Chuẩn đầu ra ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng HUFLIT (mới từ 2023)

– Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR) tương đương: B2

– Về ngoại ngữ, cần đạt 1 trong những chứng chỉ sau:

 • TOEIC: tối thiểu 600
 • IELTS: tối thiểu 5.5
 • TOEFL (ITP/IBT): tối thiểu 500/61
 • Cambridge English (CFE, CAE, CPE): tối thiểu 160
 • APTIS / ESOL: tối thiểu B2

– Về tin học, cần đạt 1 trong 2 chứng chỉ: MOS (Word, Excel) hoặc Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao (Module 7, 8, 9).

2.14. Chuẩn đầu ra ngành Quan hệ công chúng HUFLIT (mới từ 2023)

– Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR) tương đương: B2

– Về ngoại ngữ, cần đạt 1 trong những chứng chỉ sau:

 • TOEIC: tối thiểu 600
 • IELTS: tối thiểu 5.5
 • TOEFL (ITP/IBT): tối thiểu 500/61
 • Cambridge English (CFE, CAE, CPE): tối thiểu 160
 • APTIS / ESOL: tối thiểu B2

– Về tin học, cần đạt 1 trong 2 chứng chỉ: MOS (Word, Excel) hoặc Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao (Module 7, 8, 9).

2.15. Chuẩn đầu ra ngành Luật HUFLIT (mới từ 2023)

– Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR) tương đương: B1

– Về ngoại ngữ, cần đạt 1 trong những chứng chỉ sau:

 • TOEIC: tối thiểu 520
 • IELTS: tối thiểu 4.5
 • TOEFL (ITP/IBT): tối thiểu 450/45
 • Cambridge English (CFE, CAE, CPE): tối thiểu 140
 • APTIS / ESOL: tối thiểu B1

– Về tin học, cần đạt 1 trong 2 chứng chỉ: MOS (Word, Excel) hoặc Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao (Module 7, 8, 9).

2.16. Chuẩn đầu ra ngành Kiểm toán HUFLIT (mới từ 2023)

– Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR) tương đương: B1

– Về ngoại ngữ, cần đạt 1 trong những chứng chỉ sau:

 • TOEIC: tối thiểu 500
 • IELTS: tối thiểu 4.5
 • TOEFL (ITP/IBT): tối thiểu 450/45
 • Cambridge English (CFE, CAE, CPE): tối thiểu 140
 • APTIS / ESOL: tối thiểu B1

– Về tin học, cần đạt 1 trong 2 chứng chỉ: MOS (Word, Excel) hoặc Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao (Module 7, 8, 9).

2.17. Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc HUFLIT (mới từ 2023)

Về ngoại ngữ: Cần đạt chứng chỉ TOPIK tối thiểu cấp độ 4

Về tin học, cần đạt 1 trong 2 chứng chỉ: MOS (Word, Excel) hoặc Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao (Module 7, 8, 9).

3. Những lưu ý cần biết về việc đạt chứng chỉ đầu ra

– Mỗi chứng chỉ có thời hạn hiệu lực khác nhau. Do đó, việc thi quá sớm là không cần thiết. Đa số sinh viên bắt đầu thi chứng chỉ vào năm 3 hoặc nếu giỏi hơn là trong năm 4, để khi xét Tốt nghiệp, chứng chỉ còn có thời hạn ít nhất là 6 tháng.

– Theo thông lệ xét tốt nghiệp của HUFLIT, các chứng chỉ ngoại ngữ phải có thời hạn trong vòng 02 năm tính từ ngày được cấp đến ngày xét tốt nghiệp của từng đợt.

– Cần nghiên cứu kỹ các trung tâm đào tạo và nơi cấp chứng chỉ được cấp phép, hợp lệ. Tránh sa đà vào các trung tâm lừa đảo, đào tạo chất lượng kém, tiền mất tật mang.

– Các chứng chỉ đều thi có tốn phí. Do đó, cần tiết kiệm, để dành cũng như có kế hoạch tài chính trước cho các khoản thi này.

Tin bài liên quan

Leave a Comment