Phần này sẽ được ghi cuối bài đăng. Bỏ trống nếu bạn muốn ẩn danh hoàn toàn.
Chọn đúng chủ đề nội dung có thể giúp bài được phân loại và xử lý nhanh hơn.
  • Viết Tiếng Việt chuẩn, có dấu, không teen code.
  • Các mốc thời gian tương đối ("hôm nay", "hôm qua", "sáng nay", "chiều nay"...) phải đi kèm ngày tháng cụ thể.
  • Để gửi hình, bạn upload hình lên Google Drive, chia sẻ ở chế độ "Anyone can view" (Ai cũng xem được) rồi gửi kèm link hình.
  • Đọc lại lưu ý ở đầu trang để tránh gửi các nội dung không được duyệt, mất thời gian chờ.
  • Đừng quên xem các quy định về nội dung trước khi gửi.
  • Để đề phòng lỗi mạng bất chợt, bạn nên copy & sao lưu nội dung đã viết.
  • Sau khi gửi thành công, bạn sẽ được cấp ID và PIN của bài này để theo dõi tiến độ duyệt bài ở trang tiếp theo.