Chính sách về Quyền riêng tư quy định việc HUFLIT Confessions sử dụng và bảo vệ thông tin bạn cung cấp. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và luôn nỗ lực trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách về Quyền riêng tư thể hiện quá trình chúng tôi thu thập, chuyển đổi, xử lý, sử dụng và công bố các dữ liệu, đồng thời giải thích về chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập gì?

Dựa trên nội dung bạn cung cấp khi gửi bài mới, chúng tôi sẽ thu thập:

  • Danh tính người gửi, nếu bạn nhập vào ô "Danh tính người gửi" trong biểu mẫu
  • Địa chỉ IP của thiết bị mà người gửi sử dụng

Thông tin sử dụng ứng dụng điện thoại và website

Chúng tôi cũng tự động thu thập thông tin về trình duyệt, hệ điều hành, địa chỉ IP, vị trí, nhà cung cấp dịch vụ di động, và hệ điều hành di động. Chúng tôi tập hợp thông tin này để hiểu thêm về hành vi truy cập web và ứng dụng của người dùng qua đó cải thiện chất lượng dịch vụ. Công cụ sử dụng: Google Analytics.